dissabte, 21 de juny de 2014

RESEARCH OFFER

OFERTA DE RECERCA
[cat] El Living Lab LOW3 s’ ofereix com a plataforma per a desenvolupar conceptes, tecnologies i materials relacionats amb edificis de consum quasi nul (NZEB’s).
S’ha realitzat recerca tecnològica en el marc del projecte CPV amb l’empresa Valldoreix Green Power amb la finalitat d’ insal.lar i avaluar un sistema innovador de seguidor solar fotovoltaic de concentració.
S’han vinculat projectes de recerca acadèmica al Living Lab LOW3 enfocats en la ventilació creuada del prototip i el desenvolupament d’un simulador holístic de sostenibilitat, al tractament d'aigües grises i la seva qualitat, i a la innovació en educació.
A través del CISOL-Centre d’Investigació Solar de la ETSAV (www.cisol.com.es) es participa en projectes de recerca nacionals i internacionals (CENIT-E, Intelligent Energy Europe, HORIZON 2020).


OFERTA DE INVESTIGACIÓN

[cast] El Living Lab LOW3 se ofrece como plataforma para el desarrollo de conceptos, tecnologías y materiales relacionados con edificios de consumo casi nulo (NZEB’s).

Se ha realizado investigación tecnológica en el marco del proyecto CPV con la empresa Valldoreix Green Power con el fin de instalar y evaluar un sistema innovador de seguidor solar fotovoltaico de concentración.  
Se han vinculado proyectos de investigación académica al Living Lab LOW3 enfocados en la ventilación cruzada del prototipo y en el desarrollo de un simulador holístico de sostenibilidad, al tratamiento de aguas grises i su calidad, y a la innovación en educación.
A través del CISOL-Centre d’Investigació Solar de la ETSAV (www.cisol.com.es) se participa en proyectos de investigación nacionales e internacionales (CENIT-E, Intelligent Energy Europe, HORIZON 2020).

RESEARCH OFFER
[engl] Living Lab LOW3 offers a platform for the development of concepts, technologies and materials related to Net Zero Energy Buildings (NZEB's). 
Technological research has been done in the framework of the CPV project with the company Valldoreix Greenpower, collaborating in the installation and evaluation of an innovative concentrating PV system with two-axe tracking. 
Academic research projects have been linked to Living Lab LOW3 in the field of cross ventilation of the prototype, a holistic simulation program for sustainability, the grey water treatment system and resulting water quality, and innovation in teaching through personal learning environments.
Through the CISOL - Solar Research Centre ETSAV (www.cisol.com.es) participation in national and international research projects is organized (CENIT-E, Intelligent Energy Europe, HORIZON 2020).
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada