dilluns, 7 d’octubre de 2013

LIVING LAB LOW3 AT EESD 2013 CONFERENCE AT CAMBRIDGE

[eng] Education for Sustainability has been the main issue of the EESD (Engineering Education for Sustainable Development) Conference 2013 at Cambridge, UK.
How can we introduce the understanding of complexity, system thinking and the knowledge about environmental limits into the academic curriculum, and how can higher education improve skills and competencies for sustainable development like reflection and critical thinking, e.g. through project based learning?
Living Lab LOW3 has presented its experience over the last 3 years in this field in a published paper, available under the following link:
Teaching Sustainability through Living Labs in Architecture: The case study of the UPC-LOW3 prototype solar house
Many interesting contacts to similar initiatives could be established.
[cat] L' Educació en Sostenibilitat era el tema principal del congrés EESD (Engineering Education for Sustainable Development) 2013 a Cambridge, UK.
Com introduir dins el currículum docent aspectes com la complexitat, el pensament sistèmico o el coneixement sobre els límits ambientals, i com pot contribuir l' educació superior a fomentar competències per al desenvolupament sostenible com la reflexió i el pensament crítica través, per exemple, de l' aprenentatge basat en el projecte?
El Living Lab LOW3 ha presentat les seves experiències dels últims 3 anys en aquest camp amb la publicació d' un paper, disponible en el següent enllaç:
Teaching Sustainability through Living Labs in Architecture: The case study of the UPC-LOW3 prototype solar house 
S' han establert motls contactes interessants amb grups amb iniciatives similars. 


[cast] La Educación en Sostenibilidad ha sido el tema principal del congreso EESD (Engineering Education for Sustainable Development) 2013 a Cambridge, UK.
¿Como introducir en el currículum docente aspectos como la complejidad, el pensamiento sistémico y el conocimiento sobre los límites ambientales, y cómo puede contribuir la educación superior a fomentar competencias para el desarrollo sostenible como la reflexión y el pensamiento crítico, por ejemplo a través del aprendizaje basado en el proyecto?
Living Lab LOW3 ha presentado sus experiencias de los últimos 3 años en este campo en un paper publicado, disponible en el siguiente enlace: 
Teaching Sustainability through Living Labs in Architecture: The case study of the UPC-LOW3 prototype solar house  
Se han establecido muchos contactos interesantes con iniciativas similares. Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada