dimecres, 25 d’octubre de 2017

New project proposal for “Sustainable Lifestyle Accelerator"

[eng] Under the lead of the Wuppertal Institute (WI), UPC participates as project partner in a new proposal for accelerating lifestyle changes in society through online tools, Living Lab approaches and the up scaling of experiences. 

The development and use of an online Footprint Calculator and international collaboration of 7 countries (Denmark, Finland, Germany, India, Mexico, Spain and Switzerland) shall help to create momentum in society to adopt more sustainable lifestyles, reducing resource consumption and climate impact through behavioural change.

Tracking and spreading the results of a total of 4000 participating households will foster innovative solutions and allow that individual changes go mainstream.


Nova proposta de projecte de recerca: "Sustainable Lifestyle Accelerator"[cat] Sota el lideratge del Wuppertal Institute (WI), la UPC participa com a soci de projecte en una nova proposta per accelerar canvis d'estil de vida en la societat mitjançant eines en línia, aproximacions amb enfoc de Laboratori Viu (Living Labs) de i d'experiències de realitat augmentada.

El desenvolupament i l'ús d'una Calculadora de Petjada Ecològica en línia i la col·laboració internacional de 7 països (Dinamarca, Finlàndia, Alemanya, Índia, Mèxic, Espanya i Suïssa) contribuiran a crear un impuls en la societat per adoptar estils de vida més sostenibles, reduint el consum de recursos i l'impacte climàtic a través del canvi de comportaments.

El seguiment i la difusió dels resultats d'un total de 4.000 llars analitzades participants aportaran solucions innovadores i permetran als canvis individuals incorporar-se i esdevenir tendència a la societat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada