divendres, 27 de març de 2015

NEW EDUCATIONAL VISIT TO ETSAV - ESCOLA GRAVI

[eng] ETSAV has received a new educational visit by Escola Gravi from Barcelona, which spent half a day at our campus visiting and exploring its experimental installations in the field of sustainable architecture and renewable energies.
 First visit has been the SOLAR CUBE Photovoltaic Laboratory at the CRITT terrace, getting known to its different types of PV modules for building integration, the components of a PV system including inverter, charge controller and battery storage.
Students experimented the influence of orientation and inclination of a PV installation on the overall energy performance by moving the laboratory in different positions regarding the sun and by inclining the south-wall integrated PV modules, monitoring their instant energy output through a control device installed in the laboratory.
Second visit has been the Living Lab LOW, where students split up into four groups, exploring the solar house and its installations. Energy control and management, bioclimatic concepts and mechanisms, photovoltaic energy generation and the solar thermal installation have been centre of the explorations and measurements.
After a short break with solar-cooked popcorn, ready in just 2 minutes, experiencing the concentrated power of the sun through the parabolic solar kitchen, all groups presented their results to each other, discussing about the concepts and outcomes.

A video presentation about the "Live-at-LOW3" experiment, the holistic evaluation of a sustainable lifestyle at the LOW3 house, rounded up this educational visit.
The experimental installations SOLAR CUBE laboratory and Living Lab LOW3 at the ETSAV campus at Sant Cugat showed again their potential as tools for a holistic education of all levels of students regarding a more sustainable architecture and life style.

NOVA VISITA EDUCATIVA - ESCOLA GRAVI

[cat] L’ ETSAV ha rebut una nova visita educativa, aquesta vegada per part de l’ Escola Gravi de Barcelona: alumnes de tecnologia, física i dibuix tècnic van passar el matí al nostre campus visitant i explorant les seves instal·lacions experimentals en el camp de l’arquitectura sostenible i les energies renovables.
La primera part de la visita va ser al CUB SOLAR – Laboratori Solar Fotovoltaic situat a la terrassa del CRITT, on van conèixer diferents tipus de mòduls Fotovoltaics preparats per a la seva integració en els edificis, i la resta de components  d’un sistema Fotovoltaic, tals com l’inversor, el controlador de càrrega o les bateries d’emmagatzematge de l’energia generada.
Les noies i nois van poder comprovar la influència de la orientació i la inclinació d’una instal·lació Fotovoltaica sobre la generació d’energia d’aquesta girant el laboratori per orientar-lo més o menys encarat al sol i inclinant-ne les finestres de la façana sud amb mòduls integrats, tot llegint la informació d’ un panell de leds instal·lat a l’interior que reflecteix la generació instantània d’aquests mòduls.
La segona part de la visita va ser al Living Lab LOW3, on van explorar la casa solar i les seves instal·lacions dividits en quatre grups diferents: el funcionament i els mecanismes Bioclimàtics de la casa; la gestió de l’energia amb el sistema domòtic; i els sistemes solars fotovoltaic i tèrmic van ser el centre de l’ exploració i els mesuraments que van dur a terme.
Després d’una aturada per esmorzar, en la que vam aprofitar per a fer crispetes amb la cuina solar parabòlica, experimentant la capacitat energètica de la concentració de la radiació solar; els diferents grups es van explicar allò que havien descobert i experimentat els uns als altres, debatent els conceptes tractats i els resultats obtinguts.
Finalment, un vídeo sobre l’experiment “Visc-a LOW3”, una avaluació holística sobre l’estil de vida durant l’ocupació real de la casa LOW3, va servir com a final de la visita.
Les instal·lacions experimental del CUB SOLAR i del Living Lab LOW3 al campus de l’ ETSAV de Sant Cugat tornen a mostrar el seu potencial com a eines per a l’ educació d’estudiantes i estudiants de tots els nivells, en pro d’una arquitectura i un estil de vida més sostenibles.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada