dimarts, 13 de maig de 2014

MSc RENE_KIC INNOENERGY INNOVATION SEMINAR_RESULTS AND SEMINAR VIDEO

[engl] Get an impression of our latest Innovation Seminar at Living Lab LOW3 with international Master Students of the RENE MSc Program - Renewable Energies, as part of the  KIC InnoEnergy activities of UPC-BarcelonaTech. Watch this 2min video to feel the energy at our living lab: 
Student evaluation of the seminar quality was very positive. The overall satisfaction of the seminar has been rated very high (4.3 on a 1-5 scale), as well as the evaluation of its usefulness (4.4) , the living lab concept (4.3), and the generated networking opportunities (4.3).
Unfortunately due to time constraints and the high number of participants it was only possible to introduce living lab methodologies for innovation without applying them to specific program topics.
 
Currently a new international seminar on the topic of "Creative Transition to Sustainability" is in preparation. Hopefully KIC InnoEnergy students will also be interested on these future offers. 


(cat) Voleu tenir una impressió del nostre Seminari d’ Innovació que va tenir lloc al Living Lab LOW3 amb alumnes del Màster internacional del programa MSc RENE - Energies Renovables, com a part de les activitats del KIC InnoEnergy d'UPC-BarcelonaTech? Aquest vídeo de 2min transmet l'energia en el nostre laboratori viu: (inici entrada)


Les estudiants van avaluar la qualitat del seminari molt positivament. La satisfacció general ha estat qualificada de molt alta (4,3 en una escala d'1 a 5), així com l'avaluació de la seva utilitat (4,4​​), el concepte de laboratori viu (4,3), i les oportunitats de generar i d 'establir una xarxa de contactes (4.3).

Desafortunadament, degut a les limitacions de temps i a l'alt nombre de participants només es van poder introduir les metodologies living lab per a la innovació sense aplicar-les als temes específics del programa.
Actualment  estem preparant un nou seminari internacional sobre el tema de la "Transició Creativa cap a la Sostenibilitat". Esperem que a les estudiants KIC InnoEnergy també  els puguin interessar aquestes activitats.


(cast) Queréis tener una impresión de nuestro Seminario en Innovación que tuvo lugar en el Living Lab LOW3 con alumn@s del Máster internacional del programa MSc RENE - Energías Renovables, como parte de las actividades del KIC InnoEnergy de UPC-BarcelonaTech? Éste vídeo de 2min transmite la energía en nuestro laboratorio vivo: (inicio entrada)


L@s estudiantes evaluaron la calidad del seminario muy positivamente. Han calificado la satisfacción general de muy alta (4,3 en una escala de 1 a 5), como la evaluación de la su utilidad (4,4​​), el concepto de laboratorio vivo (4,3), y las oportunidades de generar y establecer una red de contactos (4.3).

Desafortunadamente, debido a limitaciones de tiempo y al alto número de participantes solo se pudieron introducir las metodologías living lab para la innovación sin aplicarlas a los temas específicos del programa.

Actualmente  estamos preparando un nuevo seminario internacional sobre el tema de la "Transición Creativa hacia la Sostenibilidad". Esperamos que a l@S estudiantes KIC InnoEnergy les puedan interesar estas actividades.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada